Vilka tjänster för funktionsnedsatta erbjuder Qatar Airways?

Qatar Airways strävar efter att tillgodose våra kunders särskilda behov.

För att ge dig bättre service ber vi att du kontaktar oss och berättar om dina särskilda behov när du bokar din resa eller minst 48 timmar före avresan.

Vissa riktlinjer när det gäller särskilda tjänster som vi erbjuder beskrivs nedan. Om du undrar över en särskild fråga kontakta din resebyrå, det lokala Qatar Airways-kontoret eller vårt callcenter för information.

Hjälp att ta sig runt på flygplatsen

Qatar Airways erbjuder dig hjälp att ta dig runt på flygplatsen. Vi råder dig att meddela dina behov när du gör din bokning eller minst 48 timmar före avresan.

Utrustning ombord på flygplanet

Qatar Airways flygplan har vanligtvis följade utrustning:

•             Säten med flyttbara/uppfällbara armstöd som underlättar för passagerare med nedsatt rörlighet. Vi försöker att ge dig en sittplats som motsvarar dina behov. På grund av vissa säkerhetsbestämmelser kan vi dock inte anvisa en plats vid nödutgången.

•             Toaletterna på de flesta av våra flygplan är utrustade med bland annat ledstänger.

•             Våra större flygplan (Airbus A330/340 och Boeing 777) är utrustade med en särskild flygplansrullstol. Detta är dock inte tillgängligt på våra mindre flygplan. Större flygplan används vanligtvis på flygningar som tar mer än fem timmar.

Personlig rullstol

Om du avser att resa med en egen rullstol eller använda andra rörlighetshjälpmedel ber vi dig att informera oss antingen när du bokar din sittplats eller när du har gjort din bokning. Vi transporterar din rullstol eller ditt rörlighetshjälpmedel utan kostnad. Följande är viktigt att tänka på när det gäller rörlighetshjälpmedel:

•             Du kommer att kunna använda din personliga rullstol eller ditt rörlighetshjälpmedel närhelst det är möjligt. En annan rullstol kommer dock att användas för att ta dig till din anvisade plats på flygplanet.

•             Batteridrivna rullstolar eller rörlighetshjälpmeder godtas som incheckat bagage och förvaras i flygplanets lastutrymme. Vi transporterar inte skadade eller läckande batterier.

•             Ge tillräcklig information om rullstolen/rörlighetshjälpmedlet och batterierna till vår personal före resan. Då kan personalen bättre hjälpa dig och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Flygningar till och från USA

•             Våra flygplan har förvaringsutrymmen i passagerarkabinen för en hopfällbar eller "manuell" rullstol eller andra rörlighetshjälpmedel såsom käppar, kryckor och rullatorer. Vid tilldelning av utrymmet gäller principen först till kvarn.

•             Om det inte finns tillgängligt utrymme i passagerarkabinen kommer din rullstol eller ditt rörlighetshjälpmedel att transporteras som incheckat bagage i flygplanets lastutrymme. Rullstolar med våtcellsbatterier godtas endast på flygningar till USA.

Medföljande personer

Det är i allmänhet inget krav på att personer med nedsatt rörlighet ska medföljas av en annan person. Av säkerhetsskäl är det dock krav på att en eller flera personer medföljer i följande fall:

•             Passagerare på bår eller i respirator.

•             Passagerare med psykiskt funktionshinder eller psykisk funktionsnedsättning med nedsatt hörsel eller syn som inte kan förstå säkerhetsinstruktionerna, säkerhetsråden eller personalens instruktioner i nödsituationer, eller annan information.

•             Passagerare som inte kan knäppa loss säkerhetsbältet, lämna sätet och nå en nödutgång utan hjälp, ta fram och ta på sig en flytväst eller ta på sig en syrgasmask utan hjälp.

•             Passagerare som behöver personlig hjälp med andningshjälpmedel, med att äta eller att använda toaletten. Kabinpersonalen kan inte hjälpa till med dessa aktiviteter.

Passagerare med nedsatt syn

Meddela oss så snart som möjligt så att vi kan ordna med ledsagning till och från flygplanet.  Personalen kommer att tillhandahålla säkerhetsinstruktioner och hjälp under flygningen.

Passagerare med nedsatt hörsel

Meddela oss så snart som möjligt så att vi kan ordna med ledsagning till och från flygplanet.  Personalen kommer att tillhandahålla säkerhetsinstruktioner och hjälp under flygningen. Säkerhetsvideon på flygplanet är textad på engelska.

Att resa med ledsagarhund

Qatar Airway tillåter att ledsagarhundar medföljer kostnadsfritt i passagerarkabinen endast på resrutter som omfattar flygningar till och från USA. På alla andra resrutter kommer ledsagarhundar inte att tillåtas i passagerarkabinen utan kommer att transporteras kostnadsfritt i flygplanets lastutrymme. Inga andra servicedjur är tillåtna i kabinen på några andra flygningar.

För resrutter som inbegriper USA måste följande krav uppfyllas för ledsagarhundar:

•             Du måste meddela vårt bokningskontor eller callcenter minst 48 timmar före den planerade avfärden och checka in en timme före den ordinarie incheckningstiden.

•             Du måste uppvisa bevis vid bokningen eller inchekningen på att den medföljande hunden är en ledsagarhund och att hunden inte kommer att behöva utföra sina behov under flygningen eller att du på ett tillfredsställande sätt kan hantera hundens spillning utan att orsaka hälso- eller sanitetsproblem.

•             Du måste ta med dig absorberande material eller andra nödvändiga material för detta syfte. Vi uppmanar dig att förbereda hunden för flygningen genom att rasta den och begränsa vätskeintaget före flygningen.

•             Vi rekommenderar att du använder en säkerhetssele för hunden under start, landning och när skylten "spänn fast säkerhetsbältet" lyser.

•             Om du ledsagas av en hund som ger känslomässigt eller psykiskt stöd måste du förutom de krav som nämns ovan uppvisa ett intyg från en legitimerad psykolog eller psykiater. Intyget måste vara skrivet på psykologens/psykiaterns brevpapper, undertecknat och inte äldre än ett år räknat från den planerade flygningen.

•             Om din ledsagarhund inte får plats vid din stolsplats kommer vi att erbjuda en annan plats på flygplanet om tillgängligt. Ledsagarhunden kan dock inte sitta där den hindrar framkomligheten i gången eller vid en nödutgång eller om den påverkar benutrymmet för en passagerare som sitter bredvid dig.

Andra ytterligare behov

Kontakta oss om du behöver ytterligare hjälp från Qatar Airways. En lista över våra kontors kontaktuppgifter finns här.

Fraktvillkor

För ytterligare information se även våra fraktvillkor.

Have more questions? Submit a request