Kan jag resa med en ledsagarhund?

För att ge dig bättre service ber vi att du kontaktar oss och berättar om dina särskilda behov när du bokar din resa eller minst 48 timmar före avresan.

Qatar Airway tillåter att ledsagarhundar medföljer kostnadsfritt i passagerarkabinen endast på resrutter som omfattar flygningar till och från USA. På alla andra resrutter kommer ledsagarhundar inte att tillåtas i passagerarkabinen utan kommer att transporteras kostnadsfritt i flygplanets lastutrymme. Inga andra servicedjur är tillåtna i kabinen på några andra flygningar.

För resrutter som inbegriper USA måste följande krav uppfyllas för ledsagarhundar:

• Du måste meddela vårt bokningskontor eller callcenter minst 48 timmar före den planerade avfärden och checka in en timme före den ordinarie incheckningstiden.

• Du måste uppvisa bevis vid bokningen eller incheckningen på att den medföljande hunden är en ledsagarhund och att hunden inte kommer att behöva utföra sina behov under flygningen eller att du på ett tillfredsställande sätt kan hantera hundens spillning utan att orsaka hälso- eller sanitetsproblem.

• Du måste ta med dig absorberande material eller andra nödvändiga material för detta syfte. Vi uppmanar dig att förbereda hunden för flygningen genom att rasta den och begränsa dess vätskeintag före flygningen.

• Vi rekommenderar att du använder en säkerhetssele för hunden under start, landning och när skylten "spänn fast säkerhetsbältet" lyser.

• Om du ledsagas av en hund som ger känslomässigt eller psykiskt stöd måste du förutom de krav som nämns ovan uppvisa ett intyg från en legitimerad psykolog eller psykiater. Intyget måste vara skrivet på psykologens/psykiaterns brevpapper, undertecknat och inte äldre än ett år räknat från den planerade flygningen.

• Om din ledsagarhund inte får plats vid din stolsplats kommer vi att erbjuda en annan plats på flygplanet om tillgängligt. Ledsagarhunden kan dock inte sitta där den hindrar framkomligheten i gången eller vid en nödutgång eller om den påverkar benutrymmet för en passagerare som sitter bredvid dig.

Have more questions? Submit a request